x
Dil / Language
Türkçe English Deutsch Français Português Español

Dil / Language

Türkçe English Deutsch Français Português Español

KVKK Aydınlatma Metni

Ana Sayfa » KVKK Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu tarafından hangi kişisel verilerinizin; hangi amaçla, nasıl ve hangi nedenle işlendiği, kimlerle paylaşıldığı ve ne kadar süreyle saklandığı konularında sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10’uncu maddesi kapsamında yapılmaktadır.

transferocean.com (Web sitesi) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve tüm veri kategorileri ile kişi gruplarına ait olmak üzere kişisel veri işleme faaliyeti hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla transferocean.com tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

E-posta : info@transferocean.com

MADDE 2: İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMACI

Web sitesinin ziyaretçilerine ait bulunup tarafımızca işlenen kişisel veri kategorileri aşağıda sıralanmış olup her bir veri kategorisi, karşısında belirtilen amaçlarla işlenmektedir:

– Kimlik / İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
– İletişim / İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
– İşlem güvenliği / Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

Bu aydınlatma metnine konu kişisel verilerden, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla aktarılması mümkün olanlar ve bunların aktarılabileceği yerler aşağıda sıralanmıştır:

– Kimlik / Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
– İletişim / Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
– İşlem güvenliği / Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Ziyaretçilere ait kişisel verilerden kimlik ve iletişim bilgileri, ziyaretçinin ancak web sitesinde mevcut bir yazıya yorum yapması halinde ve ilgili kişinin manuel olarak bu bilgileri yorum formuna girmesiyle elde edilmektedir.

Elde edilen bir diğer bilgi ise ziyaretçilerin IP adresi olup bu işlem otomatik olarak sunucu tarafından gerçekleşmektedir.

Ziyaretçilerden elde edilen bu kişisel verilerden kimlik ve iletişim bilgisi; ziyaretçinin isim ve e-posta bilgisinden ibaret olup ziyaretçinin yorum yapmak amacıyla yorum formunu doldurması sırasında açık rızası da alınarak kişisel veri işlenmektedir.

Ziyaretçinin IP adresinin kaydedilmesi ise 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/2-f maddesi kapsamında işlenmektedir.

MADDE 5: KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ

Bu aydınlatma metninde yazılı kişisel verilerin veri kategorilerine göre saklama süreleri aşağıda listelenmiş olup süre sonunda kişisel veriler imha edilir.

– Kimlik / Kimlik bilgisinin edinilmesinden itibaren 10 yıl
– İletişim / İletişim bilgisinin edinilmesinden itibaren 10 yıl
– İşlem güvenliği / Kişisel verinin işlenmesinden itibaren 10 yıl

MADDE 6: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve işyerine başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:

a-) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
b-) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
c-) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
d-) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
e-) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
f-) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
g-) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
h-) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
ı-) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

ÇEREZLER

Çerez Tanımı

Cookie veya Türkçe adıyla çerez, belirli bir süre için bir internet tarayıcısı tarafından cihazlara (bilgisayar, telefon, tablet) taşınan ve ardından bilgisayarınızda saklanan ufak metin dosyalarıdır. Çerezler, internet sitesini ziyaret eden kullanıcının site kullanımı ve ziyaret verilerinin daha iyi anlaşılmasını, kullanıcılar için kişiselleştirilmiş ve iyileştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sunulmasını sağlar.

Çerez Türleri

Çerezler oturum çerezleri, kalıcı çerezler ve üçüncü-parti çerezleri olarak ayrılır. Oturum çerezleri olarak adlandırılan çerezler internet sitesinden ayrılana dek cihazlarınızda tutulan geçici çerezleri ifade eder. Kalıcı çerezler, tanımlanmış olan ömürleri boyunca kullandığınız cihazda kalırlar ve o internet sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde sizin tercihlerinizi hatırlar. Üçüncü kişi çerezler, internet sitesinde içerik sunan üçüncü taraflarca kurulan çerezler olup kullanıcı davranışlarını ölçümlemeyi sağlar.

· Zorunlu çerezler, internet sitesinin düzgün şekilde çalışmasında temel işlevler için gerekli olan çerezlerdir.

· Fonksiyonel ve analitik çerezler, tercihlerinizi hatırlamak, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde düzenlenmesi ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içerir. Fonksiyonel çerezler, kullanıcıların sitede gezinme ve özelliklerinden yararlanmasını sağlar. İnternet sitesi içinde hangi sayfaların daha fazla ilgi çektiğinin incelenmesine yarayan, sitedeki trafiğe uygun hizmetin verilmesini sağlayan çerezler ise analitik çerezlerdir. Bu tür çerezler başka bilgileri depolamazlar ve anonim niteliktedirler.

· Ticari (reklam ve pazarlama) çerezler, ilgi alanlarınız ve seçimleriniz doğrultusunda seçmek istediğiniz ürün/içeriğe benzer nitelikli olanların sunulması ve daha gelişmiş, kişiselleştirilmiş bir reklam portföyü sunarak kullanım deneyiminizi artırmaya yarar. Bu çerezler size ve ilgi alanlarınıza özelleştirilmiş reklamcılık çerezleri kullanırlar. Size sunulmuş reklamların verimliliğinin ölçülmesine çalışmaktadırlar.

Çerez Tercihleri Yönetimi

· Çerezleri devre dışı bırakmak istiyorsanız kullandığınız internet tarayıcı ve cihaz üzerinden gereken ayarları yapabilirsiniz. Çerezleri devre dışı bırakana kadar cihazlarınızda depolanmış çerez verilerini istediğiniz zaman temizleyebilirsiniz. Kullandığınız tarayıcının ayarlar bölümünden çerez kullanım izinlerinizi, istekleriniz doğrultusunda düzenleyebilirsiniz.

· Çerezleri reddettiğiniz takdirde internet sitesi gerektiği gibi çalışmayabilir, bazı işlevlerini yitirebilir, talep ettiğiniz hizmetlerin sunulması sırasında aksamaya ve sunulan hizmetlerde size özel bir deneyim tecrübesinin verilememesine neden olabilir.

Saygılarımızla;

transferocean.com

*****

Önemli hatırlatma : Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 5’inci maddesinin 1’inci bendinin f fıkrasına göre “Kişisel veri işleme faaliyetinin açık rıza şartına dayalı olarak gerçekleştirilmesi halinde, aydınlatma yükümlülüğü ve açık rızanın alınması işlemlerinin ayrı ayrı yerine getirilmesi gerekmektedir.”

Bu kapsamda; okuduğunuz bu aydınlatma metni, açık rızanızın alındığı anlamına gelmez. Açık rızaya dayalı olarak işlediğimiz kişisel verileriniz yalnızca adı soyadı ile e-posta bilgileriniz olup bunların işlendiği tek yer ise YORUM bölümüdür.

Herhangi bir yazının altına yorum yazarak web sitemize ulaşmak istediğinizde, yorum onay kutusunun hemen üstünde yer alan bilgilendirme ile de sabittir ki; ancak açık rıza vermeniz halinde kimlik ve iletişim bilgilerinizi işleyebiliriz.

Bu nedenle; açık rıza vermek istemiyorsanız, lütfen yorum yazarak bize ulaşmayın.

Bu durum, hizmetin açık rıza şartına bağlanması olarak değerlendirilmemelidir. Çünkü web sitemizde gezinmek herhangi bir şarta bağlı değildir. Bu da göstermektedir ki; yorum yaparak soru sormak ziyaretçinin tercih edip etmemekte özgür olduğu bir seçenektir.

transferocean.com olarak yasal yükümlülük gereği olmadıkça kişisel verilerinizi işlememek ana gayemizdir ve kişisel verilerin işlenmesi konusunda ne kadar hassas olduğumu bilmenizi önemle istirham ederiz.

Gizlilik politikamıza şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz : https://transferocean.com/gizlilik-sozlesmesi

Profil Sayfanız
Mesajlarınız ( 0 )