x
Dil / Language
Türkçe English Deutsch Français Português Español

Dil / Language

Türkçe English Deutsch Français Português Español

Üyelik Sözleşmesi

Ana Sayfa » Üyelik Sözleşmesi

www.transferocean.com Üyelik Sözleşmesi www.transferocean.com servisleri, sözleşme koşulları altında sunulmaktadır. Kayıt olmadan önce lütfen okuyunuz.

Sözleşmenin Onaylanması

www.transferocean.com servislerine üye olmak için önce kayıt formunu doldurmanız ve www.transferocean.com üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt ettiğinizi belirten “Üyelik sözleşmesini kabul ediyorum” yazılı alana basmanız gereklidir.

Hizmetlerin Tanımı

www.transferocean.com, www.transferocean.com’un belirleyeceği çeşitli servisleri ve hizmetleri üyelerin kullanımına sunar.

Sistemin Kullanımı

www.transferocean.com üyesi kendisinin belirleyeceği bir “üye adı” ve “şifre”ye sahip olur. “üye adı” üyeye özeldir ve aynı “üye adı” iki farklı üyeye verilmez. Üyelik işleminin tamamlanması için kayıt formu sonunda e-posta adresine gönderilen aktivasyon kodunun girilmesi gerekir.

“Şifre” sadece üye tarafından bilinir. Üye dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre’nin seçimi ve korunması tamamiyle üyenin sorumluluğundadır. www.transferocean.com, şifrenin korunamamasından doğacak güvenlik ve gizlilik problemlerinden sorumlu olmayacaktır.

Üyenin Sorumlulukları

Üye www.transferocean.com servislerinden yararlandığı sırada,

Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,

www.transferocean.com tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının www.transferocean.com’a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını,

www.transferocean.com servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, www.transferocean.com ortamına eklediği bilgilerin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve www.transferocean.com’un bu bilgilerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,

www.transferocean.com tarafından sağlanan servislerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait bilgilerin yer alabileceğini bu sebeple doğacak sakıncalı durumlardan www.transferocean.com’un sorumlu olmayacağını,

Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, bilgilerden www.transferocean.com’un sorumlu olmayacağını,

www.transferocean.com’da sunulan hizmetlere www.transferocean.com tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda www.transferocean.com’un uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,

Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü www.transferocean.com’un sorumlu olmayacağını,

Tehdid edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar içeren anket ve ziyaretçi defteri bulundurmamayı,

Formmail servisini başka kişilerin özel bilgilerine ulaşma amaçlı kullanmamayı,

Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,

Diğer üyeleri taciz ve tehdit etmemeyi,

Diğer üyelerin servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,

Diğer üyelerin bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,

www.transferocean.com servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamıyla üyenin rızası dahilinde olduğunu, üye bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı www.transferocean.com’dan tazminat talep etmemeyi,

www.transferocean.com’dan izin almadan www.transferocean.com servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,
www.transferocean.com’un, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,

Kurallara aykırı davrandığı takdirde www.transferocean.com’un gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,

www.transferocean.com’un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,

Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,

Üyenin “üye adı” ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,

Kabul ve taahhüt etmiştir.

www.transferocean.com’un Yetkileri

www.transferocean.com herhangi bir zamanda kısmi ya da tüm sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı www.transferocean.com’un üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

www.transferocean.com servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.

www.transferocean.com üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları bilgilerin bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyodlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı www.transferocean.com sorumlu tutulmayacaktır.

www.transferocean.com kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

www.transferocean.com, üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden www.transferocean.com’un sorumlu olmadığını kabul eder.

www.transferocean.com üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir.

www.transferocean.com ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veye tamamen değiştirebilir, veya ücretli hale dönüştürebilir. Şu anda ücretsiz verilmekte olan servisler kısmen veya tamamen ücretli hale dönüştürülebilir.

www.transferocean.com, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde üyenin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili düğmeye basmak suretiyle onaylaması gerekir.

Uygulanacak Hükümler

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek itilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler,
hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vs.) uygulanacaktır.

Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Trabzon Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

Yürürlük

Üye kayıt formunu doldurup formun altında bulunan “Üyelik sözleşmesini kabul ediyorum” yazılı alana bastığında bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

Fesih

www.transferocean.com dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir.

Profil Sayfanız
Mesajlarınız ( 0 )